PN-EN IEC 61326-3-2:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratorium -- Wymagania EMC -- Część 3-2: Wymagania odpornościowe dla systemów związanych z bezpieczeństwem i dla wyposażenia przeznaczonego do realizacji funkcji bezpieczeństwa (bezpieczeństwo funkcjonalne) -- Zastosowania w przemyśle w określonym środowisku elektromagnetycznym

Zakres

Niniejsza część IEC 61326 obejmuje wszystkie urządzenia w zakresie normy IEC 61326-1 ale jest ograniczona do systemów i wyposażenia dla aplikacji przemysłowych w określonym środowisku elektromagnetycznym i przeznaczonych do realizacji funkcji bezpieczeństwa, tak jak to zdefiniowano w IEC 61508 z SIL 1-3. Norma obejmuje środowiska elektromagnetyczne dla urządzeń przemysłowych, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz i opartych na wymaganiach przemysłu procesowego, w szczególności zakładów produkcyjnych przemysłu chemicznego/petrochemicznego/farmaceutycznego używających złagodzonych środków podanych w załączniku C. Różnica pomiędzy środowiskiem elektromagnetycznym opisanym przez niniejszą normę w porównaniu do ogólnego środowiska przemysłowego (patrz IEC 61326-3-1) jest w związku ze złagodzeniem środków wykorzystywanych przeciwko zjawiskom elektromagnetycznym sprowadzona do określonego środowiska elektromagnetycznego z wartościami testowymi, które zostały potwierdzone w praktyce. Środowisko aplikacji przemysłowej z określonym środowiskiem elektromagnetycznym typowo zawiera poniższe charakterystyki:
- obszar przemysłowy o ograniczonym dostępie;
- ograniczone użycie nadajników mobilnych;
- dedykowane kable dla zasilania i sterowania, sygnalizacji lub linii komunikacyjnych;
- separacja pomiędzy zasilaniem a sterowaniem, sygnalizacją lun kablami komunikacyjnymi;
- budynki przemysłowe w większości złożone z konstrukcji metalowych;
- zabezpieczenia przepięciowe/odgromowe przez odpowiednie środki (na przykład: konstrukcja metalowa budynków lub użycie urządzeń zabezpieczających);
- rurowe systemy grzewcze zasilane prądem zmiennym;
- brak wysokiego napięcia w pobliżu wrażliwych stref;
- obecność urządzeń z grupy 2 CISPR 11 ISM wykorzystujących częstotliwości ISM z niską mocą;
- kompetentna obsługa;
- okresowa konserwacja urządzeń i systemów;
- wskazówki dla montażu i instalacji urządzeń i systemów.
Urządzenia i systemy uważane jako „sprawdzone w użyciu” zgodnie z IEC 61508 lub „przed użyciem” zgodnie z IEC 61511 są wyłączone z zakresu normy IEC 61326-3-2.
Systemy alarmów pożarowych i systemy alarmów bezpieczeństwa przeznaczone do ochrony budynków są wyłączone z zakresu normy IEC 61326-3-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61326-3-2:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratorium -- Wymagania EMC -- Część 3-2: Wymagania odpornościowe dla systemów związanych z bezpieczeństwem i dla wyposażenia przeznaczonego do realizacji funkcji bezpieczeństwa (bezpieczeństwo funkcjonalne) -- Zastosowania w przemyśle w określonym środowisku elektromagnetycznym
Data publikacji 13-02-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 61326-3-2:2018 [IDT], IEC 61326-3-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61326-3-2:2010 - wersja polska
ICS 25.040.40, 33.100.20