PN-EN IEC 61291-1:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Wzmacniacze optyczne -- Część 1: Specyfikacja ogólna

Zakres

Niniejsza część IEC 61291 ma zastosowanie do wszystkich dostępnych komercyjnie wzmacniaczy optycznych (OAs – optical amplifiers) oraz zestawów ze wzmocnieniem optycznym. Ma zastosowanie do wzmacniaczy optycznych wykorzystujących włókna światłowodowe pompowane optycznie (wzmacniaczy światłowodowych, OFAs, bazujących zarówno na włóknach domieszkowanych jonami ziem rzadkich, jak i na efekcie Ramana), materiały półprzewodnikowe (wzmacniacze półprzewodnikowe, SOAs) oraz struktury falowodów planarnych (planarne wzmacniacze falowodowe, POWAs).
Przedmiotem niniejszego dokumentu jest:
- określenie jednolitych wymagań dotyczących transmisji, działania, niezawodności oraz właściwości środowiskowych dla wzmacniaczy optycznych (OAs);
- zapewnienie wsparcia dla nabywcy przy wyborze odpowiednio wysokiej jakości OA do konkretnych zastosowań.
Parametrami określonymi dla OAs są te, które charakteryzują transmisję, działanie, niezawodność i właściwości środowiskowe wzmacniacza optycznego OA, rozważanego ogólnie jako "czarna skrzynka". Podzbiór tych parametrów zostanie określony zgodnie z typem zastosowania danego urządzenia lub zestawu OA w specyfikacjach grupowych i szczegółowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61291-1:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Wzmacniacze optyczne -- Część 1: Specyfikacja ogólna
Data publikacji 07-09-2018
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 61291-1:2018 [IDT], IEC 61291-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61291-1:2012 - wersja angielska
ICS 33.180.30