PN-EN IEC 61290-4-4:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Wzmacniacze optyczne -- Metody badań – Część 4-4: Przejściowe parametry wzmocnienia -- Jednokanałowe wzmacniacze optyczne z kontrolą wzmocnienia

Zakres

Niniejsza część IEC 61290-4 odnosi się do wzmacniaczy optycznych (OA – optical amplifiers) oraz podstawowych podsystemów ze wzmocnieniem optycznym. W szczególności odnosi się do wzmacniaczy optycznych (OA) wykorzystujących włókna aktywne (optical fibre amplifiers, OFA) domieszkowane jonami ziem rzadkich, jak np. komercyjnie dostępne wzmacniacze włóknowe domieszkowane jonami erbu (EDFA – erbium doped fiber amplifiers), jak wskazano w IEC 61291-1.
Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące parametrów przejściowych wzmacniaczy optycznych i metod ich pomiaru oraz wskazuje metody badań zgodne z zaleceniami IEC zapewniające dokładne i wiarygodne pomiary następujących parametrów przejściowych:
a) Przejściowe przesterowanie wzmocnienia oraz przejściowe przesterowanie wzmocnienia netto związane ze wzrostem/spadkiem mocy optycznej wejściowej;
b) Przejściowy spadek wzmocnienia oraz przejściowy spadek wzmocnienia netto związany ze wzrostem/spadkiem mocy optycznej wejściowej;
c) Offset wzmocnienia związany ze wzrostem/spadkiem mocy optycznej wejściowej;
d) Czas odpowiedzi na przejściowe zmiany wzmocnienia związane ze wzrostem/spadkiem mocy optycznej wejściowej (czas stabilizacji).
Parametry te zostały wprowadzone, aby zapewnić kompletny opis dynamicznego zachowania wzmacniacza optycznego z kontrolą wzmocnienia. Parametry zdefiniowane w niniejszym dokumencie mają zastosowanie w przypadku wzmacniaczy światłowodowych (OFA) lub innych typów wzmacniaczy optycznych (OA).

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61290-4-4:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Wzmacniacze optyczne -- Metody badań – Część 4-4: Przejściowe parametry wzmocnienia -- Jednokanałowe wzmacniacze optyczne z kontrolą wzmocnienia
Data publikacji 14-12-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 61290-4-4:2018 [IDT], IEC 61290-4-4:2018 [IDT]
ICS 33.180.30