PN-EN IEC 61207-2:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 2: Pomiar zawartości tlenu w gazie z zastosowaniem wysokotemperaturowych czujników elektrochemicznych

Zakres

Niniejsza część normy IEC 61207 ma zastosowanie do wszystkich aspektów analizatorów wykorzystujących wysokotemperaturowe czujniki elektrochemiczne do pomiarów tlenu w gazie.
Norma ma zastosowanie dla analizatorów montowanych „in situ” i analizatorów ekstrakcyjnych oraz dla analizatorów instalowanych w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Celem niniejszej części jest:
- ustalenie terminologii i definicji związanych z charakterystykami pracy analizatorów gazu wykorzystujących wysokotemperaturowe czujniki elektrochemiczne, stosowanych do ciągłych pomiarów stężenia tlenu w próbkach gazu;
- ujednolicenie metod określania i weryfikacji charakterystyk pracy takich analizatorów;
- ustalenie, jakie badania są wykonywane w celu określenia charakterystyk pracy, i określenie sposobu wykonywania tych badań;
- dostarczenie podstawowych dokumentów wspierających zastosowanie międzynarodowych norm zarządzania jakością.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61207-2:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 2: Pomiar zawartości tlenu w gazie z zastosowaniem wysokotemperaturowych czujników elektrochemicznych
Data publikacji 05-11-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN IEC 61207-2:2019 [IDT], IEC 61207-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61207-2:2005 - wersja polska
ICS 71.040.40