PN-EN IEC 61204-3:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Zasilacze impulsowe niskiego napięcia -- Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Zakres

Niniejsza część IEC 61204 wyszczególnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla zespołów zasilaczy impulsowych (SMPS) zasilanych z napięć źródłowych do 1 000 V AC lub 1 500 V DC, zapewniających wyjście(a) AC i/lub DC, z wyjątkiem wyjścia(wyjść) falownika o komutacji siecią AC (zobacz wyjątki pod 1.1.3.).
UWAGA 1 Ten dokument obejmuje definicją przekształtniki DC/DC.
UWAGA 2 Zasilacze mogą zapewniać dodatkowe odgałęzienia gniazd zasilania AC, kiedy takie wyjścia są zasilane z linii AC.
UWAGA 3 Generatory dzwonkowe używane w zastosowaniach telekomunikacyjnych są objęte przez ten dokument.
Niniejsza norma wyrobu obejmuje zarówno samodzielne zespoły zasilaczy jak i części składowe zespołów zasilaczy określonych w tym dokumencie. Obejmuje ona zespoły PSU do stosowania wewnątrz lub wraz z wyposażeniem IT zwykle objęte przez IEC 60950-1 i/lub IEC 62368-1; zespoły PSU do stosowania wewnątrz lub wraz z wyposażeniem pomiarowym, kontrolnym i laboratoryjnym zwykle objęte przez IEC 61010-1; zespoły PSU do stosowania wewnątrz lub wraz z wyposażeniem medycznym – zwykle objęte przez IEC 60601-1; zespoły PSU do stosowania wewnątrz lub wraz z przyrządami elektronicznymi audio, wideo i podobnymi – zwykle objęte przez IEC 60065 i/lub IEC 62368-1. Obejmuje ona również wyposażenie zasilania i dystrybucji DC oraz przekształtniki DC/DC. Dopóki żadna norma nie istnieje, użycie niniejszego dokumentu dla innych zastosowań nie jest wykluczone.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61204-3:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Zasilacze impulsowe niskiego napięcia -- Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Data publikacji 13-02-2019
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN IEC 61204-3:2018 [IDT], IEC 61204-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61204-3:2006 - wersja polska
ICS 29.200, 33.100.01