PN-EN IEC 61189-2-630:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2-630: Metody badań materiałów stosowanych w strukturach wzajemnych połączeń -- Absorpcja wilgoci po narażaniu w komorze ciśnieniowej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania dotyczącą określenia ilości wody zaabsorbowanej przez płyty z laminatu pokryte metalem podczas narażania w komorze ciśnieniowej w ciągu 1 h, 2 h, 3 h, 4 h oraz 5 godzin.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61189-2-630:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2-630: Metody badań materiałów stosowanych w strukturach wzajemnych połączeń -- Absorpcja wilgoci po narażaniu w komorze ciśnieniowej
Data publikacji 29-11-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN IEC 61189-2-630:2018 [IDT], IEC 61189-2-630:2018 [IDT]
ICS 31.180