PN-EN IEC 61162-460:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 460: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Wzajemne połączenie ethernetowe -- Bezpieczeństwo i ochrona

Zakres

Niniejsza część IEC 61162 stanowi dodatek do normy IEC 61162-450, w której potrzebne są wyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony, np. ze względu na większe narażenie na zewnętrzne zagrożenia lub poprawę integralności sieci. W niniejszej normie podano wymagania i metody badań dla urządzeń do wykorzystania w sieci zgodnej z normą IEC 61162-460 jak również wymagań dla samej sieci i wymagań dla połączeń z sieci do innych sieci. Niniejsza norma zawiera również wymagania dla sieci rezerwowej zgodnej z IEC 61162-460.
Niniejsza norma nie wprowadza nowych wymagań dotyczących poziomu aplikacji w stosunku do tych, które są określone w IEC 61162-450.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61162-460:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 460: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Wzajemne połączenie ethernetowe -- Bezpieczeństwo i ochrona
Data publikacji 07-12-2018
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN IEC 61162-460:2018 [IDT], IEC 61162-460:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61162-460:2016-04 - wersja angielska
ICS 47.020.70