PN-EN IEC 61058-2-6:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Łączniki do przyrządów -- Część 2-6: Wymagania szczególne dotyczące łączników stosowanych w napędach elektrycznych narzędzi ręcznych, przenośnych oraz w urządzeniach mechanicznych do trawników i prac ogrodowych

Zakres

Ma zastosowanie Rozdział 1 IEC 61058-1:2016 z następującym uzupełnieniem:
Dodaje się:
Niniejsza część IEC 61058 jest oparta na IEC 61058-1. Rozdziały przedstawione poniżej mają na celu określenie wymagań szczególnych dla łączników wbudowanych do lub zintegrowanych z napędem elektrycznym narzędzi ręcznych, przenośnych oraz urządzeń mechanicznych do trawników i prac ogrodowych.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do łączników użytkowanych w temperaturze otoczenia do 55 °C włącznie.
Przyjmuje się, że łączniki zbadane według IEC 61058-1 spełniają wymagania niniejszej normy i dodatkowe badania nie są wymagane, pod warunkiem że parametry znamionowe, obciążenia i trwałość są prawidłowe.
UWAGA Niniejszy dokument uwzględnia fakt, że badania są wykonywane w ramach oceny produktu końcowego (np. wyroby badane według IEC 60745 i normy wieloczęściowej IEC 62841, a wyposażenie do pielęgnacji i utwardzania trawników według normy wieloczęściowej IEC 60335) i nie ma potrzeby, aby je wykonywać na łączniku stanowiącym element tego produktu.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61058-2-6:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Łączniki do przyrządów -- Część 2-6: Wymagania szczególne dotyczące łączników stosowanych w napędach elektrycznych narzędzi ręcznych, przenośnych oraz w urządzeniach mechanicznych do trawników i prac ogrodowych
Data publikacji 16-04-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN IEC 61058-2-6:2019 [IDT], IEC 61058-2-6:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61058-2-6:2017-01 - wersja angielska
ICS 29.120.40