PN-EN IEC 61020-1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Łączniki elektromechaniczne do stosowania w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna

Zakres

W niniejszej części IEC 61020 podano terminologię, symbole, metody badania oraz inne niezbędne informacje w celu zapewnienia zgodności w specyfikacjach szczegółowych dotyczących łączników elektromechanicznych.
Niniejszy dokument dotyczy łączników elektromechanicznych stosowanych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Łączniki objęte niniejszym dokumentem:
a) są urządzeniami, które otwierają, zamykają lub zmieniają połączenie obwodu przez ruch mechaniczny części przewodzących (styków);
b) mają maksymalne napięcie znamionowe 480 V;
c) maksymalny prąd znamionowy 63 A.
Niniejszy dokument nie obejmuje klawiatur w tym klawiatur numerycznych, które są przeznaczone do stosowania w systemach przetwarzania informacji. Elektromechaniczne łączniki klawiszowe mogą być objęte zakresem niniejszego dokumentu.
Poszczególne rodziny łączników zostaną opisane w specyfikacjach szczegółowych i będą się odwoływać do niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument jest standardem wydajności i jest przeznaczony do opisania metod oceny umożliwiającej lepsze określenie zdolności łącznika.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61020-1:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Łączniki elektromechaniczne do stosowania w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna
Data publikacji 13-06-2019
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN IEC 61020-1:2019 [IDT], IEC 61020-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61020-1:2009 - wersja angielska
ICS 31.220.20