PN-EN IEC 60974-9:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 9: Instalacja i użytkowanie

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do instalacji i instrukcji użytkowania urządzeń do spawania łukowego i procesów pokrewnych zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa IEC 60974-1, IEC 60974-6 lub równoważnymi.
Niniejszy dokument ma zastosowanie jako poradnik dla instruktorów, operatorów, spawaczy, menedżerów i nadzoru w bezpiecznej instalacji i użytkowaniu urządzeń do spawania łukowego i procesów pokrewnych oraz w bezpiecznym wykonywaniu operacji spawania i cięcia.
Przepisy krajowe i lokalne mają pierwszeństwo nad niniejszym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60974-9:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do spawania łukowego -- Część 9: Instalacja i użytkowanie
Data publikacji 07-09-2018
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN IEC 60974-9:2018 [IDT], IEC 60974-9:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60974-9:2010 - wersja angielska
ICS 25.160.30