PN-EN IEC 60974-1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii

Zakres

Niniejsza część IEC 60974 ma zastosowanie do źródeł energii do spawania łukowego i procesów pokrewnych, przeznaczonych do użytku przemysłowego i profesjonalnego, zasilanych napięciem nieprzekraczającym 1000 V, zasilanych z baterii lub napędzanych środkami mechanicznymi.
W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa i wydajności eksploatacyjne dla spawalniczych źródeł energii i systemów cięcia plazmowego.
Niniejszy dokument nie dotyczy źródeł energii do spawania i cięcia łukowego o ograniczonym obciążeniu, które przeznaczone są głównie do użytku przez nieprofesjonalistów i zaprojektowane zgodnie z normą IEC 60974-6.
Niniejszy dokument zawiera wymagania dla spawalniczych źródeł energii zasilanych z baterii spawalniczych źródeł prądu i zestawów baterii, które są podane w Załączniku O.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do badań źródeł energii podczas okresowej konserwacji lub po naprawie.

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60974-1:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii
Data publikacji 27-11-2018
Liczba stron 156
Grupa cenowa XC
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN IEC 60974-1:2018 [IDT], IEC 60974-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60974-1:2013-04 - wersja angielska
ICS 25.160