PN-EN IEC 60966-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Sznury współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 1: Specyfikacja ogólna -- Wymagania ogólne oraz metody badań

Zakres

Niniejsza część IEC 60966 określa wymagania dotyczące sznurów zakończonych złączami, wykonanych z kabli współosiowych wielkiej częstotliwości działających w trybie poprzecznego pola elektromagnetycznego (TEM) oraz określa wymagania ogólne dotyczące badania właściwości elektrycznych, mechanicznych i środowiskowych sznurów współosiowych wielkiej częstotliwości złożonych z kabli i złączy. Dodatkowe wymagania odnoszące się do określonych rodzin sznurów znajdują się w odpowiednich specyfikacjach grupowych.

Najlepiej, by konstrukcja stosowanych kabli i złączy była zgodna z właściwymi częściami: odpowiednio IEC 61196 oraz IEC 61169.

UWAGA 1 – Niniejszy dokument nie zawiera badań, które są zwykle wykonywane na kablach i złączach osobno. Niniejsze badania są opisane odpowiednio w IEC 61196-1 (wszystkie części) i IEC 61169-1.

UWAGA 2 – Tam, gdzie to możliwe, kable i złącza używane w sznurach, nawet jeśli nie są one opisane w normach wieloczęściowych: IEC 61196 lub IEC 61169, są badane osobno, zgodnie z badaniami wymienionymi w odpowiedniej specyfikacji grupowej.

UWAGA 3 – Badania mechaniczne i środowiskowe opisane w niniejszym dokumencie odnoszą się również do sznurów posiadających dodatkową ochronę.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60966-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Sznury współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 1: Specyfikacja ogólna -- Wymagania ogólne oraz metody badań
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN IEC 60966-1:2019 [IDT], IEC 60966-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60966-1:2002 - wersja angielska
ICS 33.120.10