PN-EN IEC 60900:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1 000 V i napięciu stałym do 1 500 V

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy izolowanych, izolacyjnych i hybrydowych narzędzi ręcznych stosowanych do prac pod napięciem lub w pobliżu części pod napięciem o znamionowym napięciu przemiennym do 1 000 V oraz napięciu stałym do 1 500 V.

Wyroby zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z tym dokumentem przyczyniają się do bezpieczeństwa użytkowników, o ile są one używane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy i instrukcjami użytkowania (w stosownych przypadkach).

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60900:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1 000 V i napięciu stałym do 1 500 V
Data publikacji 04-10-2018
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN IEC 60900:2018 [IDT], IEC 60900:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60900:2012 - wersja angielska
ICS 13.260