PN-EN IEC 60825-12:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 12: Bezpieczeństwo systemów komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej, stosowanych do przesyłania informacji

Zakres

Niniejsza część IEC 60825 zawiera wymagania i odpowiednie wytyczne dotyczące wytwarzania i bezpiecznego stosowania urządzeń laserowych i systemów stosowanych do optycznej transmisji danych w przestrzeni swobodnej, z punktu do punktu lub z punktu do wielu punktów w zakresie długości fal od 180 nm do 1 mm. Niniejsza norma odnosi się tylko do części systemu z nieosłoniętą wiązką. Jeśli części sprzętu lub systemu zawierają światłowody, które wykraczają poza obręb osłony lub osłon, to wymagania dotyczące wytwarzania i bezpieczeństwa zgodne z IEC 60825-2, stosuje się tylko do tych części. Niniejszej normy nie stosuje się do systemów zaprojektowanych w celu przesyłania mocy optycznej do takich zastosowań, jak obróbka materiału lub zastosowania medyczne. Niniejszej normy nie stosuje się również podczas użytkowania systemów w atmosferze wybuchowej (IEC 60079-0). Diody elektroluminescencyjne (LED) stosowane w systemach komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej (FSOCS) używane do optycznej transmisji danych w przestrzeni swobodnej, nie są objęte zakresem niniejszej normy. Niniejsza norma odnosi się do źródeł laserowych (laserów) stosowanych w FSOCS do optycznej transmisji danych w przestrzeni swobodnej. Wszystkie klasyfikacje systemów FSOCS, wykorzystujących lasery do optycznej transmisji danych w przestrzeni swobodnej, powinny być wykonywane zgodnie z normą IEC 60825−1. Normy IEC 60825−1 i IEC 60825−2 powinny być stosowane do klasyfikacji i oceny poziomu bezpieczeństwa pracy systemów FSOCS wykorzystujących lasery zaprojektowane pierwotnie do transmisji danych przez światłowód. Norma IEC 62471−1 powinna być stosowana do określenia obszarów zagrożeń wynikających z eksploatacji oświetlaczy LED lub systemów FSOCS wyposażonych w jedną lub wiele diod elektroluminescencyjnych (LED). Celem niniejszej części IEC 60825 jest: dostarczenie informacji dotyczących ochrony ludzi przed potencjalnymi zagrożeniami promieniowaniem optycznym wytwarzanym przez systemy komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej (FSOCS), za pomocą określonych wymagań, nadzoru technicznego, nadzoru administracyjnego i zasad pracy stosownych do stopnia zagrożenia; ustalenie wymagań dla podmiotów wytwarzających, instalujących, serwisujących i eksploatujących w celu ustanawiania procedur i dostarczania informacji na piśmie, w celu zastosowania odpowiednich środków ostrożności. W związku z właściwościami FSOCS, znanymi także jako optyczne bezprzewodowe lub powietrzne systemy przesyłania informacji, należy zachować ostrożność przy ich wytwarzaniu, jak również przy ich instalowaniu, eksploatacji, obsłudze i serwisie w celu zapewnienia bezpiecznego rozmieszczenia i stosowania tych systemów. Niniejsza norma nakłada na wytwórców systemów i/lub nadajników odpowiedzialność za spełnienie określonych wymagań bezpieczeństwa dotyczących urządzeń, jak również wymagań dotyczących dostarczenia odpowiednich informacji o tym jak bezpiecznie stosować tego typu systemy. Ponadto nakłada ona odpowiedzialność na podmioty instalujące i/lub eksploatujące za bezpieczne rozmieszczenie i stosowanie tych systemów. Nakłada ona również odpowiedzialność na podmioty instalujące i serwisujące za przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa podczas czynności instalacji i serwisu a także odpowiedzialność na podmioty eksploatujące za czynności podczas eksploatacji i obsługi. Uznaje się, że użytkownik niniejszej normy może mieć do czynienia co najmniej z jedną kategorią wytwórców, instalatorów, podmiotów serwisujących i/lub podmiotów eksploatujących, jak wyżej wymieniono.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60825-12:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 12: Bezpieczeństwo systemów komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej, stosowanych do przesyłania informacji
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN IEC 60825-12:2019 [IDT], IEC 60825-12:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60825-12:2008 - wersja polska
ICS 31.260