PN-EN IEC 60812:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA i FMECA)

Zakres

W niniejszym dokumencie wyjaśniono, w jaki sposób można planować, realizować, dokumentować i podtrzymywać analizę rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA), łącznie jej wariantem - analizą rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń (FMECA).
Celem analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA) jest ustalenie, w jaki sposób obiekty lub procesy mogą ulegać uszkodzeniu, aby zidentyfikować wszelkie środki zaradcze. FMEA jest systematyczną metodą identyfikacji rodzajów uszkodzeń łącznie z ich skutkami na obiekt lub proces, zarówno o charakterze lokalnym, jak i globalnym. Może ona również obejmować identyfikację przyczyn rodzajów uszkodzeń. Rodzajom uszkodzeń można przypisać priorytety w celu wspierania decyzji dotyczących środków zaradczych. Jeśli ranking krytyczności obejmuje co najmniej dotkliwość następstw, a często także inne miary ważności, analiza jest nazywana analizą rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń (FMECA).
Niniejszy dokument ma zastosowalnie do urządzeń, oprogramowania, procesów, łącznie z czynnościami człowieka oraz ich interfejsów, w dowolnej ich kombinacji.
FMEA może być stosowana w analizie bezpieczeństwa, w celach nadzoru i innych, lecz niniejszy dokument, będąc normą o charakterze ogólnym, nie podaje konkretnych wskazówek dla zastosowań dotyczących bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60812:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA i FMECA)
Data publikacji 05-12-2018
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 9, Niezawodności
Wprowadza EN IEC 60812:2018 [IDT], IEC 60812:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60812:2009 - wersja polska
ICS 03.120.01, 03.120.30, 21.020