PN-EN IEC 60794-4-20:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Kable światłowodowe -- Część 4-20: Specyfikacja grupowa -- Napowietrzne kable światłowodowe wzdłuż linii energetycznych -- Wymagania grupowe dotyczące kabli światłowodowych ADSS (w pełni dielektrycznych, samonośnych)

Zakres

Niniejsza część EN 60794-4, która stanowi wymagania grupowe, obejmuje telekomunikacyjne kable światłowodowe, najczęściej z włóknami jednomodowymi1) do stosowania przede wszystkim w napowietrznych liniach energetycznych. Kable te można również stosować w innych napowietrznych sieciach użyteczności publicznej, takich jak sieci telefoniczne lub sieci telewizji kablowej. Wymagania podane w specyfikacji grupowej EN 60794-4 dotyczące napowietrznych kabli światłowodowych instalowanych wzdłuż linii elektroenergetycznych mają zastosowanie do kabli objętych niniejszym dokumentem.

Niniejszy dokument obejmuje konstrukcję, własności mechaniczne, elektryczne i optyczne, wytyczne dotyczące instalacji, kryteria odbioru, wymagania dotyczące badań, kwestie środowiskowe i kompatybilność osprzętu z samonośnymi napowietrznymi kablami światłowodowymi (ADSS). W niniejszym dokumencie określono wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne zapewniające, w zakresie wytycznych normy, zachowanie wymaganej integralności mechanicznej elementów kabla jak również niezawodności mechanicznej włókna światłowodowego oraz parametrów transmisyjnych.

Kabel ADSS składa się z jednomodowych włókien światłowodowych umieszczonych w jednej lub w większej liczbie dielektrycznych tub ochronnych , otoczonych przez lub zamocowanych do odpowiednich dielektrycznych elementów wytrzymałościowych i powłok. Kabel nie zawiera elementów metalowych. Kabel ADSS jest zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania optyczne i mechaniczne w różnych warunkach instalacji, eksploatacji, środowiskowych i przy różnych obciążeniach, tak jak podano w Załączniku B.

Z zakresu dokumentu wykluczono wszystkie kable podczepiane do lub owijane wokół przewodów energetycznych (OPAC) uwzględnione w IEC 60794-4. Wyłączono także napowietrzne kable ósemkowe; są one ujęte w IEC 60794-3-20.

1) W szczególnych sytuacjach krótkie linie napowietrzne w energetyce mogą być zaprojektowane z użyciem światłowodów wielomodowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60794-4-20:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Kable światłowodowe -- Część 4-20: Specyfikacja grupowa -- Napowietrzne kable światłowodowe wzdłuż linii energetycznych -- Wymagania grupowe dotyczące kabli światłowodowych ADSS (w pełni dielektrycznych, samonośnych)
Data publikacji 19-03-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 60794-4-20:2018 [IDT], IEC 60794-4-20:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60794-4-20:2013-07 - wersja angielska
ICS 33.180.10