PN-EN IEC 60794-2-30:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Kable światłowodowe -- Część 2-30: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania grupowe dotyczące światłowodowych kabli taśmowych używanych w zakończeniach kablowych

Zakres

Niniejsza część IEC 60794 stanowi wymagania grupowe obejmujące światłowodowe kable wstążkowe do układania wewnątrz pomieszczeń używane w kablach zakończonych złączami. Wymagania specyfikacji grupowej IEC 60794-2 mają zastosowanie do kabli objętych niniejszym dokumentem.

Wymagania niniejszego dokumentu opracowano w celu zdefiniowania płaskiego kabla wstążkowego. Dokument ten może mieć zastosowanie do kabli o innych konstrukcjach. Części IEC 60794-3, które mają zastosowanie do badań wstążek włókien, są przedmiotem normy IEC 60794-1-31.

Załącznik B zawiera wymagania, które zastępują wymagania normalne w przypadku gdy kable są przeznaczone do stosowania w instalacjach regulowanych przez tabelę MICE w ISO 11801-3.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60794-2-30:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Kable światłowodowe -- Część 2-30: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania grupowe dotyczące światłowodowych kabli taśmowych używanych w zakończeniach kablowych
Data publikacji 18-07-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 60794-2-30:2019 [IDT], IEC 60794-2-30:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60794-2-30:2008 - wersja angielska
ICS 33.180.10