PN-EN IEC 60793-2-50:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B

Zakres

Niniejsza część IEC 60793 dotyczy światłowodów kategorii: B-652, B-653, B-654, B-655, B-656 i B-657. Tablica 1 ilustruje powiązania oznaczeń IEC z oznaczeniami ITU-T. Niniejsze światłowody są wykorzystywane do przesyłu informacji lub mogą wchodzić w skład urządzeń przeznaczonych do tego celu oraz kabli światłowodowych.

Do tego typu światłowodów stosuje się 3 rodzaje wymagań:

– wymagania ogólne zdefiniowane w IEC 60793-2;

– wymagania specjalne wspólne dla światłowodów jednomodowych klasy B, ujęte w Rozdziale 5 niniejszego dokumentu;

– wymagania szczegółowe, stosowane do określonych kategorii światłowodów lub specjalnych zastosowań, zdefiniowane w Załącznikach od A do F.

Dla niektórych kategorii światłowodów (podanych w odpowiednich wymaganiach grupowych) istnieją podkategorie wyróżnione przez odmienne specyfikacje parametrów transmisyjnych. Oznaczenia tych podkategorii podano w poszczególnych wymaganiach grupowych.

Tablica 1 ilustruje powiązania oznaczeń IEC z oznaczeniami ITU-T. W niniejszym dokumencie przedstawiono również załącznik normatywny, który zawiera specyfikacje szczegółowe, a także nazwę użytą do opisu danego typu włókna w IEC 60793-2-50:2015. Podano zalecenia ITU-T oraz kategorie/podkategorie IEC w ramach każdego zalecenia. W niektórych przypadkach np. zalecenia G.652, jedno oznaczenie IEC odnosi się do wielu kategorii ITU-T, ponieważ kategorie ITU-T są rozróżniane ze względu na cechy eksploatacyjne włókna zainstalowanego w kablu (PMDQ), a nie są one wyróżniane w specyfikacjach włókien IEC.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60793-2-50:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B
Data publikacji 22-05-2019
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 60793-2-50:2019 [IDT], IEC 60793-2-50:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60793-2-50:2016-06 - wersja angielska
ICS 33.180.10