PN-EN IEC 60793-1-49:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Światłowody -- Część 1-1: Metody pomiarów i procedury badań -- Różnicowe opóźnienie modów

Zakres

Niniejsza część IEC 60793 ma zastosowanie wyłącznie do włókien wielomodowych z rdzeniem szklanym o gradientowo zmieniającym się współczynniku załamania światła (kategoria A1). Opisana metoda pomiarowa jest powszechnie wykorzystywana w zakładach produkcyjnych i w jednostkach badawczych, lecz jest trudna do realizacji w terenie.

Niniejszy dokument opisuje metodę określania struktury modowej włókna wielomodowego z gradientową zmianą współczynnika załamania światła. Informacja ta jest użyteczna do oszacowania przepustowości włókna szczególnie gdy ma ono być wykorzystywane do pracy z różnymi warunkami pobudzenia, na przykład, wytwarzanymi przez standaryzowane nadajniki laserowe.

W metodzie tej, wyjście z włókna stanowiącego sondę pobudza badane włókno wielomodowe, przy czym dla testowej długości fali włókno sondy jest włóknem jednomodowym. Plamka sondy jest ustawiana pod określonymi kątami do powierzchni czoła badanego włókna, i w tych pozycjach odbierane są grupy impulsów odpowiedzi.

Na podstawie zebranej grupy danych możliwe jest określenie trzech parametrów.

•Pierwszy parametr, różnicowe opóźnienie modów (DMD), jest różnicą czasów opóźnienia impulsów optycznych pomiędzy najszybszymi i najwolniejszymi grupami modów w badanym włóknie. Specyfikacje DMD określają granice wartości opóźnienia modowego dla określonego zakresu odchylenia włókna sondy. Parametry DMD są określane metodą modelowania i doświadczalnie, aby odpowiadały minimalnej efektywnej szerokości pasma modowego (EMB) dla spodziewanego zakresu nadajników stosowanych w łączu przy założonym poziomie wydajności.

•Drugi dający się określić parametr jest uzyskiwany przez nadanie impulsom zbioru charakterystycznych dla poszczególnych kątów wag w celu przybliżonego określenia grupy impulsów charakterystycznych dla typowych nadajników. Za pomocą transformat Fouriera, dla każdego zestawu wag określane jest obliczeniowe efektywne pasmo modowe (EMBc) . Najmniejsza z wartości EMBc (minEMBc) jest specyfikowanym parametrem.

•Trzecim dającym się określić parametrem jest obliczeniowe pasmo przy pobudzeniu nasycającym OMBc. Jest ono określane w sposób podobny do wyznaczania EMBc, ale z zastosowaniem tylko jednego zestawu wag do grupy impulsów; ten zestaw wag odpowiada stanowi nasycenia, w którym wszystkie grupy modów są jednakowo pobudzone.

Celem badania jest ilościowe określenie efektów wzajemnego oddziaływania struktury modowej włókna i charakterystyki modowej źródła z wyłączeniem interakcji widmowej źródła z dyspersją chromatyczną włókna. Połączenie efektów dyspersji chromatycznej włókna i charakterystyki spektralnej źródła zmniejsza całkowite pasmo transmisyjne, ale w większości modeli transmisyjnych jest to przedmiotem odrębnych obliczeń. W niniejszym badaniu, udział dyspersji chromatycznej jest kontrolowany przez ograniczenie szerokości spektralnej używanych do badania źródeł. W praktyce używane do badań źródła mają niezerową szerokość widma, co w niewielkim stopniu zniekształca wartości DMD, miniEMBc i OMBc. Efekty dyspersji chromatycznej opisane są w Załączniku A.

UWAGA Porównanie rekomendacji IEC 60793-1-49 i ITU: Rekomendacja ITU G.650.1 [2] nie zawiera informacji dotyczących sposobu pomiaru DMD wielomodowego włókna z gradientową zmianą współczynnika załamania światła.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60793-1-49:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Światłowody -- Część 1-1: Metody pomiarów i procedury badań -- Różnicowe opóźnienie modów
Data publikacji 12-03-2019
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 60793-1-49:2018 [IDT], IEC 60793-1-49:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60793-1-49:2006 - wersja angielska
ICS 33.180.10