PN-EN IEC 60746-4:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Określanie właściwości analizatorów elektrochemicznych -- Część 4: Tlen rozpuszczony w wodzie mierzony za pomocą membranowych czujników amperometrycznych

Zakres

Celem niniejszej części normy IEC 60746 jest: określenie terminologii, definicji i wymagań dla oświadczeń producentów dotyczących analizatorów, elementów detekcyjnych i elementów elektronicznych wykorzystywanych do określania ciśnienia cząstkowego lub stężenia tlenu rozpuszczonego; ustalenie badań wydajności dla takich analizatorów, elementów detekcyjnych i elementów elektronicznych; podanie podstawowych dokumentów potrzebnych do zastosowania norm zapewnienia jakości. Niniejszy dokument dotyczy analizatorów wykorzystujących membranowe czujniki amperometryczne. Ma on zastosowanie do analizatorów przeznaczonych do stosowania w cieczach zawierających wodę, w wodzie ultraczystej, w wodzie świeżej lub pitnej, w wodzie morskiej lub innych roztworach wodnych, w ściekach przemysłowych lub komunalnych z akwenów (np. jezior, rzek i ich ujść), jak również w strumieniach procesów przemysłowych i cieczach procesowych. Chociaż amperometryczne analizatory tlenu mają zastosowanie w fazach gazowych, to wyrażanie wydajności w fazie gazowej nie jest przedmiotem tego dokumentu. Niniejszy dokument ma zastosowanie do analizatorów wykorzystujących membranowe czujniki amperometryczne, przeznaczonych do instalacji stałej w dowolnym miejscu (wewnątrz lub na zewnątrz budynków).

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60746-4:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Określanie właściwości analizatorów elektrochemicznych -- Część 4: Tlen rozpuszczony w wodzie mierzony za pomocą membranowych czujników amperometrycznych
Data publikacji 08-04-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN IEC 60746-4:2019 [IDT], IEC 60746-4:2018 [IDT]
ICS 71.040.50