PN-EN IEC 60728-113:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 113 : Systemy transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów z obciążeniem kanałami w pełni cyfrowymi

Zakres

Niniejsza część IEC 60728 dotyczy systemów transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów rozsiewczych, składających się z urządzeń stacji czołowej, linii optycznych, okablowania wewnętrznego i gniazdek systemowych. Systemy te są pierwotnie przeznaczone dla sygnałów telewizyjnych i radiowych wykorzystujących cyfrowe technologie transmisji. Niniejszy dokument określa podstawowe parametry systemowe i metody pomiarowe dla systemów dystrybucji optycznej pomiędzy stacją czołową a gniazdkiem systemowym, w celu oceny wydajności systemu i jej ograniczeń.
W niniejszym dokumencie górna częstotliwość sygnałów jest ograniczona do około 1 000 MHz. Dla systemów wymagających większego pasma, patrz IEC 60728-13-1.
Celem niniejszej części IEC 60728 jest opisanie specyfikacji systemowej sieci całkowicie optycznych FTTH (fibre-to-the-home), transmitujących sygnały zmodulowane cyfrowo. Niniejsza dokument ma zastosowanie również do transmisji sygnałów poprzez sieci telekomunikacyjne, jeżeli spełniają optyczną część wymagań niniejszej normy. Niniejszy dokument opisuje transmisję w. cz. w pełni cyfrowych sygnałów rozsiewczych lub dedykowanych (ograniczony obszar rozprowadzania sygnałów rozsiewczych) poprzez sieci FTTH i wprowadza xPON jako fizyczną warstwę dostępu. Szczegółowy opis warstwy fizycznej nie jest przedmiotem niniejszego dokumentu. Zakres jest ograniczony do transmisji sygnałów RF poprzez sieci FTTH, a w związku z tym nie zawiera technologii transportowych IP, takich jak IP Multicast i powiązanych protokołów.
Wybrane opisy interfejsów pomiędzy systemami telekomunikacyjnymi i systemami rozsiewczymi są omówione w Rozdziale 7

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60728-113:2019-02/AC:2019-06E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60728-113:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 113 : Systemy transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów z obciążeniem kanałami w pełni cyfrowymi
Data publikacji 19-02-2019
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN IEC 60728-113:2018 [IDT], IEC 60728-113:2018 [IDT]
ICS 33.060.40