PN-EN IEC 60721-3-3:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-3: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych

Zakres

W niniejszej części IEC 60721 podano klasyfikację grup czynników środowiskowych i ich ostrości, na które są narażane wyroby użytkowane stacjonarnie w miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych.
Określone w niniejszej normie czynniki środowiskowe ograniczono tylko do tych, które mogą bezpośrednio oddziaływać na działanie wyrobu. Tylko takie warunki środowiskowe są rozważane.
Nie podano specjalnego opisu oddziaływania skutków tych warunków na wyroby.
Norma nie uwzględnia warunków środowiskowych bezpośrednio spowodowanych wybuchem, gaszeniem pożaru, mikroklimatem wewnątrz wyrobu oraz promieniowaniem jonizującym.
Nie uwzględniono również innych nieprzewidzianych warunków. W szczególnych przypadkach należy wziąć pod uwagę możliwość ich wystąpienia. Niniejsza norma nie dotyczy urządzeń objętych osobnymi normami lub przepisami i kodeksami prawa budowlanego.
Warunki środowiskowe dotyczące stacjonarnego użytkowania wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych, przenośnego i niestacjonarnego użytkowania wyrobów, użytkowania wyrobów przenośnych i niestacjonarnych, użytkowania wyrobów w pojazdach naziemnych i na statkach oraz warunki składowania i transportu wyrobów podano w innych częściach IEC 60721-3.
W normie podano ograniczoną liczbę klas warunków środowiskowych, obejmujących szeroki zakres zastosowań.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60721-3-3:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-3: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych
Data publikacji 01-10-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN IEC 60721-3-3:2019 [IDT], IEC 60721-3-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60721-3-3:2002 - wersja angielska
ICS 19.040