PN-EN IEC 60674-3-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Wymagania techniczne dotyczące folii z tworzyw sztucznych do zastosowań elektrycznych -- Część 3-2: Wymagania techniczne dotyczące poszczególnych materiałów -- Wymagania dotyczące folii elektroizolacyjnych z poli(tereftalanu etylenu) (PET) orientowanych równomiernie dwuosiowo

Zakres

W niniejszym arkuszu IEC 60674-3 podano wymagania dotyczące orientowanych równomiernie dwuosiowo folii elektroizolacyjnych z poli(tereftalanu etylenu) (PET).

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60674-3-2:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Wymagania techniczne dotyczące folii z tworzyw sztucznych do zastosowań elektrycznych -- Część 3-2: Wymagania techniczne dotyczące poszczególnych materiałów -- Wymagania dotyczące folii elektroizolacyjnych z poli(tereftalanu etylenu) (PET) orientowanych równomiernie dwuosiowo
Data publikacji 15-07-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN IEC 60674-3-2:2019 [IDT], IEC 60674-3-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60674-3-2:2002 - wersja angielska
ICS 29.035.20