PN-EN IEC 60404-8-11:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Materiały magnetyczne -- Część 8-11: Specyfikacje dotyczące poszczególnych materiałów – Taśmy amorficzne ze stopów na bazie Fe dostarczane w stanie nie w pełni przetworzonym

Zakres

W niniejszej części IEC 60404 zdefiniowano gatunki taśm amorficznych ze stopów na bazie Fe dostarczanych w stanie nie w pełni przetworzonym, tj. bez końcowej obróbki cieplnej, o grubości nominalnej 0,025 mm. Wytwórca i zamawiający mogą uzgodnić inne grubości nominalne z zakresu od 0,020 mm do 0,030 mm podczas zapytania ofertowego i zamawiania. W szczególności podano ogólne wymagania, własności magnetyczne, charakterystyki geometryczne, tolerancje i charakterystyki technologiczne, jak również procedury kontroli.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do szybko zestalających się taśm amorficznych ze stopów na bazie Fe dostarczanych w kręgach o brzegach stanie surowym po odlewaniu i przeznaczonych do budowy obwodów magnetycznych.
Gatunki zgrupowano w dwie klasy:
-- gatunki konwencjonalne;
-- gatunki o wysokiej przenikalności.
Odpowiadają one klasie I1 w IEC 60404-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60404-8-11:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Materiały magnetyczne -- Część 8-11: Specyfikacje dotyczące poszczególnych materiałów – Taśmy amorficzne ze stopów na bazie Fe dostarczane w stanie nie w pełni przetworzonym
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN IEC 60404-8-11:2018 [IDT], IEC 60404-8-11:2018 [IDT]
ICS 29.030