PN-EN IEC 60404-6:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Materiały magnetyczne -- Część 6: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich metalowych i proszkowych przy częstotliwościach w zakresie od 20 Hz do 200 kHz z użyciem próbek pierścieniowych

Zakres

W niniejszej części IEC 60404 określono metody pomiarów własności magnetycznych przy prądzie przemiennym w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 200 kHz materiałów magnetycznie miękkich innych niż stale elektrotechniczne i ferryty miękkie. Materiały uwzględnione w niniejszej części IEC 60404 obejmują stopy specjalne wymienione w IEC 60404-8-6, materiały magnetycznie miękkie amorficzne i nanokrystaliczne, prasowane i spiekane oraz elementy metalowe odlewane ciśnieniowo, takie jakie są wymienione w IEC 60404-8-9, elementy odlewane i magnetycznie miękkie materiały kompozytowe.
Przedmiotem niniejszej części jest określenie ogólnych zasad i szczegółów technicznych pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich z użyciem metod próbki pierścieniowej. Dla materiałów dostarczanych w postaci proszku, pierścieniowa próbka do badań formowana jest metodą prasowania, odpowiednią do danego materiału.
Pomiar własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich przy prądzie stałym jest wykonywany metodą próbki pierścieniowej zgodnie z IEC 60404-4. Wyznaczanie charakterystyk magnetycznych części magnetycznie miękkich jest wykonywane zgodnie z IEC 62044-3.
UWAGA W IEC 62044-3 określono metody pomiarów charakterystyk magnetycznych przy prądzie przemiennym w zakresie częstotliwości do 10 MHz części magnetycznie miękkich.
Zwykle pomiary są wykonywane w temperaturze otoczenia (23 ± 5) °C, na próbkach do badań, które zostały najpierw namagnesowane, a następnie rozmagnesowane. Pomiary mogą być również wykonywane w innych zakresach temperatur po uzgodnieniu między zainteresowanymi stronami.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60404-6:2018-09/Ap1:2019-03E
View FilePN-EN IEC 60404-6:2018-09/AC:2019-03E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60404-6:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Materiały magnetyczne -- Część 6: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich metalowych i proszkowych przy częstotliwościach w zakresie od 20 Hz do 200 kHz z użyciem próbek pierścieniowych
Data publikacji 14-09-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN IEC 60404-6:2018 [IDT], IEC 60404-6:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60404-6:2006 - wersja polska
ICS 29.030, 17.220.20