PN-EN IEC 60404-16:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Materiały magnetyczne -- Część 16: Metody pomiaru własności magnetycznych taśm amorficznych ze stopów na bazie Fe przy użyciu przyrządu do badań pojedynczego arkusza

Zakres

Niniejsza część IEC 60404 ma zastosowanie do taśm amorficznych ze stopów na bazie Fe określonych w IEC 60404-8-11 przy pomiarze własności magnetycznych przy prądzie przemiennym przy częstotliwościach do 400 Hz.
Przedmiotem niniejszej części jest określenie ogólnych zasad i szczegółów technicznych pomiaru własności magnetycznych taśm amorficznych ze stopów na bazie Fe przy użyciu przyrządu do badań pojedynczego arkusza.
Przyrząd do badań pojedynczego arkusza ma zastosowanie do próbek do badań z taśm amorficznych ze stopów na bazie Fe każdego jakości. Charakterystyki magnetyczne przy prądzie przemiennym są wyznaczane dla indukowanego napięcia o kształcie sinusoidalnym, dla określonych wartości szczytowych polaryzacji magnetycznej i dla określonej częstotliwości.
Pomiary są wykonywane w temperaturze otoczenia (23 ± 5) °C, na próbkach do badań uprzednio odmagnesowanych.
UWAGA 1 Przyrząd do badań pojedynczego arkusza określony w niniejszym dokumencie jest właściwy dla innych materiałów, które mają podobne jak taśmy amorficzne ze stopów na bazie Fe własności magnetyczne i charakterystyki fizyczne, takich jak taśmy magnetycznie miękkie nanokrystaliczne. Przyrząd do badań pojedynczego arkusza stosowany do stalowych blach elektrotechnicznych jest określony w IEC 60404-3.
UWAGA 2 W niniejszym dokumencie jest stosowany termin „polaryzacja magnetyczna”, zgodnie z opisem w IEC 60050-121. W niektórych normach serii IEC 60404 jest stosowany termin „gęstość strumienia magnetycznego”.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60404-16:2018-09/AC:2019-03E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60404-16:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Materiały magnetyczne -- Część 16: Metody pomiaru własności magnetycznych taśm amorficznych ze stopów na bazie Fe przy użyciu przyrządu do badań pojedynczego arkusza
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN IEC 60404-16:2018 [IDT], IEC 60404-16:2018 [IDT]
ICS 29.030