PN-EN IEC 60404-13:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Materiały magnetyczne -- Część 13: Metody pomiaru rezystywności, gęstości i współczynnika zapełnienia stalowych taśm i blach elektrotechnicznych

Zakres

W niniejszej części IEC 60404 określono metody stosowane do wyznaczania rezystywności, gęstości oraz współczynnika zapełnienia stalowych taśm i blach elektrotechnicznych o ziarnie zorientowanym i niezorientowanym. Wielkości te są niezbędne do określenia charakterystyk fizycznych materiału. Co więcej, gęstość jest niezbędna do wyznaczenia wartości polaryzacji magnetycznej, rezystywności i współczynnika zapełnienia.
Ponieważ własności te są zależne od temperatury, pomiary należy wykonać w temperaturze otoczenia (23 ± 5) °C z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60404-13:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Materiały magnetyczne -- Część 13: Metody pomiaru rezystywności, gęstości i współczynnika zapełnienia stalowych taśm i blach elektrotechnicznych
Data publikacji 14-12-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN IEC 60404-13:2018 [IDT], IEC 60404-13:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60404-13:2009 - wersja polska
ICS 29.030, 17.220.20