PN-EN IEC 60384-21:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 21: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 1

Zakres

Niniejsza część IEC 60384 dotyczy kondensatory stałych ceramicznych, wielowarstwowych, nieobudowanych, przeznaczonych do montażu powierzchniowego, klasy 1, stosowanych w urządzeniach elektronicznych. Kondensatory te mają metalizowane pola przyłączeniowe lub paski lutownicze, i są przeznaczone do montażu na płytkach drukowanych lub bezpośrednio na podłożach układów hybrydowych.
Niniejszy dokument nie obejmuje kondensatorów stałych do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych, ponieważ są one przedmiotem IEC 60384-14.
W niniejszym dokumencie podano zalecane wartości znamionowe i charakterystyczne oraz wybrane z EN 60384-1 odpowiednie procedury oceny jakości, metody badań i pomiarów oraz ogólne wymagania dotyczące parametrów dla tego typu kondensatorów. Zaleca się, aby w specyfikacjach szczegółowych powołujących niniejszą specyfikację grupową opisane ostrości badań i wymagania miały taki sam lub wyższy poziom parametrów; nie dopuszcza się parametrów na niższym poziomie.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60384-21:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 21: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 1
Data publikacji 22-05-2019
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN IEC 60384-21:2019 [IDT], IEC 60384-21:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60384-21:2012 - wersja angielska
ICS 31.060.10