PN-EN IEC 60376:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Wymagania dotyczące technicznego heksafluorku siarki (SF6) i gazów uzupełniających do jego mieszanin stosowanych w urządzeniach elektrycznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono jakość technicznego heksafluorku siarki (SF6) i gazów uzupełniających takich, jak azot (N2) i tetrafluorek węgla (CF4) do zastosowania w urządzeniach elektrycznych. W niniejszym dokumencie opisano również techniki wykrywania stosowane do analizy gazów: SF6, N2 i CF4 przed ich wprowadzeniem do urządzeń elektrycznych, obejmujące zarówno oprzyrządowanie laboratoryjne, jak i oprzyrządowanie przenośne stosowane in-situ. W Załączniku A niniejszego dokumentu zawarto pewne informacje dotyczące heksafluorku siarki, a w Załączniku B przestawiono wpływ SF6 na środowisko. W IEC 60480 podano informacje dotyczące produktów rozkładu SF6 i procedurę oceny potencjalnego wpływu produktów rozkładu SF6 na ludzkie zdrowie. Postępowanie z produktami rozkładu i ich usuwanie prowadzi się zgodnie z przepisami międzynarodowymi i lokalnymi w odniesieniu do ich wpływu na środowisko. Postępowanie z SF6 i jego mieszaninami opisano w IEC 62271-4. Procedury wykrywania przecieków SF6 określono w IEC 60068-2-17. W rozumieniu niniejszego dokumentu termin – gazy uzupełniające stosowane w mieszaninach SF6 – będzie ograniczał się do N2 lub CF4.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60376:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące technicznego heksafluorku siarki (SF6) i gazów uzupełniających do jego mieszanin stosowanych w urządzeniach elektrycznych
Data publikacji 11-06-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN IEC 60376:2018 [IDT], IEC 60376:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60376:2007 - wersja polska
ICS 29.040.20