PN-EN IEC 60375:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Ustalenia dotyczące obwodów elektrycznych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono zasady dotyczące znaków, zwrotów odniesienia i zwrotów biegunowości dla prądów elektrycznych i napięć elektrycznych w sieciach elektrycznych.

W rozdziałach od 3 do 10 zależność wielkości fizycznych od czasu jest dowolna. Przyjmuje się, że długość fali o najwyższej częstotliwości jest większa niż maksymalna odległość między dwoma punktami sieci; procesy uważane są za kwazistatyczne. W rozdziale 11 podano zasady i zalecenia dotyczące zapisu zespolonego.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60375:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Ustalenia dotyczące obwodów elektrycznych
Data publikacji 04-10-2018
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN IEC 60375:2018 [IDT], IEC 60375:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60375:2006 - wersja polska
ICS 17.220.01