PN-EN IEC 60358-4:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Kondensatory sprzęgające i dzielniki pojemnościowe -- Część 4: Jednofazowe dzielniki pojemnościowe prądu stałego i prądu przemiennego

Zakres

Niniejsza Część 4 IEC 60358 dotyczy jednofazowych dzielników pojemnościowych prądu stałego i prądu przemiennego podłączonych między przewód fazowy a ziemię, używanych do produkcji przekładników napięcia oraz innych zastosowań.

Uwaga 1 Schematy dzielników, dla których stosuje się tę normę, są przedstawione na Rysunku 401 i 402 (402.1 i 402.2).

Uwaga 2 Niniejsza norma określa podstawowe wymagania dla dzielników; wymagania kompletnych przekładników napięcia są określone w serii norm IEC 61869.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60358-4:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Kondensatory sprzęgające i dzielniki pojemnościowe -- Część 4: Jednofazowe dzielniki pojemnościowe prądu stałego i prądu przemiennego
Data publikacji 11-01-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN IEC 60358-4:2018 [IDT], IEC 60358-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-HD 597 S1:2002 - wersja angielska
ICS 31.060.99