PN-EN IEC 60335-2-76:2019-01 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 jest zastąpiony następującym.

Niniejsza część IEC 60335 dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V, za pomocą których mogą być elektryzowane lub monitorowane przewody ogrodzeń stosowanych w rolnictwie, w domu lub ogrodzenia nadzorujące dzikie zwierzęta i ogrodzenia ochronne.

UWAGA 101 Przykładami elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych mieszczących się w zakresie niniejszej normy są
- elektryzatory sieciowe;
- akumulatorowe (bateryjne) elektryzatory do ogrodzeń elektrycznych z możliwością przyłączenia do sieci, jak pokazano na Rysunku 101;
- elektryzatory do ogrodzeń elektrycznych zasilane z baterii wbudowanych lub oddzielnych.

W niniejszej normie nie uwzględniono:
- użytkowania sprzętu przez małe dzieci i osoby niepełnosprawne, pozostające bez nadzoru;
- zabawy sprzętem małych dzieci.

UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że:
- w przypadku urządzeń przeznaczonych do użytku na pokładach statków lub samolotów mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
- w wielu krajach dodatkowe wymagania są określane przez służbę zdrowia, krajowe służby ochrony pracy, krajowe służby zaopatrzenia w wodę i podobne służby.

UWAGA 103 Niniejsza norma nie dotyczy:
– elektromagnetycznie sprzęganych obroży treserskich zwierząt;
– urządzeń przeznaczonych do użytku w środowiskach, w których panują specjalne warunki, np. w środowiskach o wysokim stopniu korozyjności lub w środowiskach niebezpiecznych pod względem wybuchowym (pyły, pary, gazy);
– oddzielnych ładowarek akumulatorów (IEC 60335-2-29);
– elektrycznych urządzeń do połowu ryb (IEC 60335-2-86);
– elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierząt (IEC 60335-2-87);
– urządzeń medycznych (IEC 60601).

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60335-2-76:2019-01/AC:2019-02E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60335-2-76:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych
Data publikacji 18-01-2019
Data wycofania 11-07-2019
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN IEC 60335-2-76:2018 [IDT], IEC 60335-2-76:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-76:2008/A2:2015-05 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-76:2008/A12:2010 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-76:2008/A12:2010 - wersja polska, PN-EN 60335-2-76:2008 - wersja polska, PN-EN 60335-2-76:2008/A11:2008 - wersja angielska
ICS 65.040.99
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 60335-2-76:2019-01/AC:2019-02E