PN-EN IEC 60317-74:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 74: Przewody aluminiowe prostokątne, emaliowane lakierem poliestroimidowym, klasa 180

Zakres

W niniejszej części IEC 60317 określono wymagania dotyczące prostokątnych aluminiowych emaliowanych przewodów nawojowych, klasy 180 jednopowłokowych na bazie żywicy poliestro-imidowej, która może być modyfikowana pod warunkiem, że zachowuje chemiczną postać pierwotnej żywicy i spełnia wszystkie podane wymagania przewodów.

UWAGA Zmodyfikowana żywica to żywica, która uległa zmianie chemicznej lub zawiera jeden lub więcej dodatków, w celu wzmocnienia wydajności niektórych cech użytkowych.

Zakres wymiarów nominalnych przewodów objętych niniejszą normą jest następujący:

szerokość min. 2,0 mm max. 16,0 mm
grubość min. 0,80 mm max. 5,60 mm

Przewody stopnia 1 i 2 są zawarte w niniejszej części normy i mają zastosowanie do całego zakresu przewodów.

Określone kombinacje szerokości i grubości, a także określony stosunek szerokość/grubość podano w normie IEC 60317-0-9:2015.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60317-74:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 74: Przewody aluminiowe prostokątne, emaliowane lakierem poliestroimidowym, klasa 180
Data publikacji 14-09-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN IEC 60317-74:2018 [IDT], IEC 60317-74:2018 [IDT]
ICS 29.060.10