PN-EN IEC 60286-5:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 5: Tacki matrycowe

Zakres

Niniejsza część IEC 60286 opisuje wspólne wymiary, tolerancje i charakterystyki tacek. Obejmuje tylko te wymiary, które są najistotniejsze w posługiwaniu się tackami w montażu automatycznym oraz do umieszczania w nich i wyjmowania podzespołów.
Tacki matrycowe projektuje się tak, by ułatwić transport i posługiwanie się podzespołami elektronicznymi podczas badań, wygrzewania, transportu/składowania i montażu elektronicznego urządzeniami do automatycznego montażu.
W niniejszym dokumencie podano ogólne zasady projektowania tacek. Tacki nowo opracowane z zachowaniem tych zasad nie będą wymieniane oddzielnie. Tylko takie tacki, które są zgodne z podanymi w niniejszej normie zasadami są klasyfikowane jako „ tacki standardowe” i w związku z tym są preferowane do stosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60286-5:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 5: Tacki matrycowe
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN IEC 60286-5:2018 [IDT], IEC 60286-5:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60286-5:2005 - wersja angielska, PN-EN 60286-5:2005/A1:2009 - wersja angielska
ICS 31.020