PN-EN IEC 60286-3:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe

Zakres

Niniejsza część IEC 60286 dotyczy opakowania taśmowego podzespołów elektronicznych bez końcówek lub z końcówkami do montażu powierzchniowego, przeznaczonych do przyłączania do układów elektronicznych. Niniejsza część zawiera tylko wymiary ważne w przypadku taśmowania podzespołów przeznaczonych do wyżej wymienionych celów.
Niniejszy dokument zawiera także wymagania dotyczące opakowań takich wyrobów, jak pojedyncze struktury półprzewodnikowe w tym struktury półprzewodnikowe nieobudowane i struktury półprzewodnikowe z kontaktami podwyższonymi (struktury z wyprowadzeniami sferycznymi).

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60286-3:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe
Data publikacji 22-05-2019
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN IEC 60286-3:2019 [IDT], IEC 60286-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60286-3:2013-09 - wersja angielska, PN-EN 60286-3:2013-09/AC:2014-02 - wersja angielska
ICS 31.020, 31.240