PN-EN IEC 60268-4:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 4: Mikrofony

Zakres

W tej części IEC 60268 określono metody pomiaru impedancji elektrycznej, czułości, charakterystyki kierunkowej, zakresu dynamiki i oddziaływania czynników zewnętrznych dla mikrofonów systemu dźwiękowego, a także sprecyzowano charakterystyki, które mają być określane przez producenta.
Norma dotyczy mikrofonów systemu dźwiękowego dla wszystkich zastosowań dla mowy i muzyki. Nie ma ona zastosowania do mikrofonów pomiarowych, ale ma zastosowanie do każdego kanału fonicznego w mikrofonach mających więcej niż jeden kanał, na przykład w systemach stereofonicznych lub podobnych. Norma dotyczy również mikrofonów podtynkowych oraz analogowych charakterystyk mikrofonów z cyfrowymi wyjściami fonicznymi.
W tej Normie Międzynarodowej przyjmuje się, że mikrofon zawiera wszystkie urządzenia takie, jak transformatory, przedwzmacniacze, lub inne elementy, które stanowią integralną część mikrofonu aż do zacisków wyjściowych, określonych przez producenta.
Główne parametry mikrofonu są opisane w punktach od 6 do 21. Parametry dodatkowe są opisane w Załączniku A, i Załączniku C.
UWAGA Parametry określone w tej normie nie opisują subiektywnych odpowiedzi mikrofonu. Konieczne są dalsze prace w celu znalezienia nowych definicji i procedur pomiarowych do późniejszego wprowadzenia obiektywnych charakterystyk, przynajmniej dla niektórych z subiektywnych opisów stosowanych do opisu działania mikrofonu.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60268-4:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 4: Mikrofony
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN IEC 60268-4:2018 [IDT], IEC 60268-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60268-4:2014-12 - wersja angielska
ICS 33.160.50