PN-EN IEC 60268-21:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Urządzenia systemów elektroakustycznych – Część 21: Pomiary akustyczne (na wyjściu)

Zakres

Ta część normy IEC 60268 określa metodę pomiaru akustycznego stosowaną do przetworników elektroakustycznych oraz pasywnych i aktywnych systemów dźwiękowych jak głośniki, odbiorniki TV, urządzenia multimedialne, osobiste urządzenia przenośne audio, samochodowe systemy dźwiękowe i sprzęt profesjonalny. Testowane urządzenie może być złożone z elementów elektrycznych wykonujących analogową i cyfrową obróbkę sygnału przed biernymi urządzeniami wykonawczymi dokonującymi przemiany elektrycznego sygnału wejściowego na wyjściowy sygnał akustyczny. Ten dokument opisuje wyłącznie pomiary fizyczne oceniające zachowanie się testowanego urządzenia w zakresie przenoszenia pomiędzy dowolnym wejściowym sygnałem analogowym lub cyfrowym, a wyjściem akustycznym w dowolnym punkcie leżącym w polu bliskim i dalekim systemu. Uwzględnia to także pracę testowanego urządzenia w zakresie słabych i silnych sygnałów. Podczas oceny fizykalnej systemu dźwiękowego można również uwzględnić wpływ akustycznych warunków brzegowych w docelowym zastosowaniu (np. wnętrze samochodu). Ten dokument nie ocenia percepcji i oceny poznawczej odtwarzanego dźwięku oraz wpływu postrzeganej jakości dźwięku.

UWAGA. Niektóre metody pomiaru określone w tym dokumencie można stosować do słuchawek, zestawów słuchawkowych nagłownych i dousznych zgodnie z IEC 60268-7. Niniejszy dokument nie obejmuje mikrofonów i innych czujników. Niniejszy dokument nie wymaga dostępu do zmiennych stanu (napięcie, prąd) na zaciskach elektrycznych przetworników. Czułość, wejściowa moc elektryczna i inne charakterystyki wynikające z impedancji elektrycznej będą opisane w oddzielnym, przyszłym dokumencie normalizacyjnym IEC 60268 - 22 poświęconym pomiarom elektrycznym i mechanicznym.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60268-21:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia systemów elektroakustycznych – Część 21: Pomiary akustyczne (na wyjściu)
Data publikacji 04-03-2019
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN IEC 60268-21:2018 [IDT], IEC 60268-21:2018 [IDT]
ICS 33.160.50