PN-EN IEC 60191-1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Normalizacja mechaniczna przyrządów półprzewodnikowych -- Część 1: Ogólne zasady opracowywania rysunków obudów przyrządów dyskretnych

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60191 podaje wytyczne do opracowywania rysunków zarysów zewnętrznych przyrządów dyskretnych, uwzględniając dyskretne elementy półprzewodnikowe do montażu powierzchniowego o liczbie wyprowadzeń mniejszej niż osiem. W przypadku przygotowywania rysunków zarysów zewnętrznych przyrządów dyskretnych do montażu powierzchniowego o liczbie wyprowadzeń większej bądź równej osiem, należy odwołać się do normy IEC 60191-6. Główną rolą tych rysunków jest określenie dozwolonych odległości pomiędzy elementami w urządzeniu, a także innych wymiarów, zapewniających wymienność elementów pod względem mechanicznym. Warto zauważyć, że całkowita wymienność uwzględnia również właściwości elektryczne i termiczne rozważanych przyrządów półprzewodnikowych. Normalizacje międzynarodowe reprezentowane przez te rysunki zachęcają więc producentów przyrządów do uwzględniania tolerancji podawanych na tych rysunkach, co pozwala im na rozszerzenie zakresu ich odbiorców na obszary międzynarodowe. Normalizacje te zapewniają również projektantów sprzętu o wymienności mechanicznej przyrządów pozyskanych od dostawców z różnych krajów, przy założeniu, że projektanci ci uwzględniają w swoim sprzęcie zalecane na rysunkach odstępy, a także, że biorą pod uwagę bardziej precyzyjne informacje odnośnie podstawek, wyprowadzeń itp. UWAGA: Dodatkowe szczegóły dotyczące oznaczeń literowych użytych w niniejszej normie podane są w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60191-1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Normalizacja mechaniczna przyrządów półprzewodnikowych -- Część 1: Ogólne zasady opracowywania rysunków obudów przyrządów dyskretnych
Data publikacji 04-10-2018
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN IEC 60191-1:2018 [IDT], IEC 60191-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60191-1:2007 - wersja angielska
ICS 31.080.01