PN-EN 998-2:2010 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska

Zakres

Określono wymagania dotyczące zapraw do murów (do układania, łączenia i spoinowania) przeznaczonych do murowania np. w murach licowych i tynkowanych, konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń, łącznie z wyprawami wewnętrznymi i ścianami działowymi, w budownictwie i inżynierii lądowej. Podano definicje 21 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 998-2:2010 - wersja niemiecka
Tytuł Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska
Data publikacji 06-12-2010
Data wycofania 11-07-2012
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 998-2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 - wersja polska, PN-EN 998-2:2004 - wersja polska
ICS 91.100.10