PN-EN 943-1+A1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi -- Część 1: Wymagania dotyczące skuteczności przeciwchemicznych ubiorów ochronnych typu 1 (gazoszczelnych)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne wymagania, metody badań, znakowanie i informacje dostarczane przez wytwórcę dla gazoszczelnych przeciwchemicznych ubiorów ochronnych, wentylowanych i niewentylowanych. Określono zestawy odzieży ochronnej okrywające całe ciało użytkownika w celu ochrony przed substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi. W niniejszej normie nie ustalono minimalnych kryteriów dla ochrony przed zagrożeniami niechemicznymi, np. radiologicznymi, pochodzącymi od ognia, ciepła, wybuchu, czynnikami zakaźnymi. Ten typ sprzętu nie jest przeznaczony do całkowitego zanurzenia w cieczach. Szwy, połączenia trwałe i zamocowania elementów składowych są objęte zakresem niniejszej normy. Podstawowe kryteria dotyczące skuteczności dla elementów składowych, takich jak rękawice, buty lub sprzęt ochrony dróg oddechowych podano w innych normach, w niniejszej normie podano wymagania uzupełniające. Ochrona przed cząstkami ogranicza się jedynie do fizycznego przenikania cząstek. Nie uwzględniono substancji chemicznych, takich jak odczynniki gwałtownie reagujące w obecności powietrza, niestabilne materiały wybuchowe oraz ciecze kriogeniczne, ponieważ ochrona przed tymi dodatkowymi zagrożeniami znajduje się poza zakresem niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 943-1+A1:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi -- Część 1: Wymagania dotyczące skuteczności przeciwchemicznych ubiorów ochronnych typu 1 (gazoszczelnych)
Data publikacji 08-05-2019
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 943-1:2015+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 943-1:2015-12 - wersja angielska
ICS 13.340.10