PN-EN 9300-115:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 115: Ustalona struktura CAD zespołu

Zakres

W EN 9300-115 opisano wymagania a w szczególności informacje wymagane do długotrwałego archiwizowania i odzyskiwania wyraźnie mechanicznej struktury CAD zespołu. Umożliwi to odzyskanie struktury zespołu łącznie z informacją o miejscu docelowym. Struktura CAD zespołu definiuje zbiór części CAD w zespole i zespołów w zespołach na wyższym poziomie. Zespół może zawierać kilka przypadków występowania tej samej części lub podzespołu. Struktura zespołu jest drzewem, w którym węzły liścia są indywidualnymi częściami, a węzły nie-liścia są zespołami. Związek nadrzędny/podrzędny między dwoma węzłami zapisuje nie tylko, że podrzędny jest częścią zespołu wyższego rzędu, ale również względne położenie tego podrzędnego w tym zespole. Niniejsza norma obejmuje archiwizację struktury drzewa i związanej z nią informacji o położeniu. Geometria poszczególnych części składowych jest poza zakresem. Struktura zespołu może być zapisana w tym samym pliku co geometria, lub może przytaczać geometrię jako odwołanie zewnętrzne. Struktura zespołu może być dostarczana jako pojedynczy plik, lub jako zestaw plików, z wzajemnymi odsyłaczami między plikami.
UWAGA 1 Węzeł zespołu może zawierać geometrię, która jest zdefiniowana bezpośrednio raczej w układzie współrzędnych niż poprzez węzeł podrzędny z odpowiednią macierzą przekształceń w celu przesunięcia części do zespołu układu współrzędnych. Niektóre systemy modelujące nazywają to zespołem hybrydowym. Ten rodzaj zespołu znajduje się w zakresie niniejszej części, jednakże nie określono szczególnych zasad weryfikacji i walidacji tej geometrii.
Poza zakresem:
- Archiwizacja modelu geometrycznego części składowych;
- Zarządzanie różnym występowaniem tej samej części, która ma różną geometrię;
- Zarządzanie różnym występowaniem tej samej części, która ma różne cechy;
- Archiwizacja zespołu przez ograniczenie (gdzie, na przykład, położenie części jest podane jako „prostopadle do części X”, raczej niż podane jako macierz pozycjonowania);
- Archiwizacja wymiarowania i tolerancji geometrycznej (GD&T);
- Archiwizacja formularza cech zespołu.
UWAGA 2 Struktura zespołu wyrobu może być zdefiniowana w podejściu systemowym do zarządzania bazą danych. Przypadki takie używają innych pojęć podstawowych nie ujętych w niniejszej normie. Patrz rodzina EN 9300-2xx.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 9300-115:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 115: Ustalona struktura CAD zespołu
Data publikacji 05-10-2018
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9300-115:2018 [IDT]
ICS 01.110, 49.020, 35.240.10, 35.240.30