PN-EN 9300-110:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 110: Mechaniczne CAD 3D ustalonych informacji geometrycznych

Zakres

1.1 Wprowadzenie
W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące cyfrowej archiwizacji w celu zabezpieczenia przez długi czas ustalonej geometrii 3D pojedynczych części CAD. Celem jest zabezpieczenie informacji 3D bez utraty w odniesieniu do geometrii wytworzonej przez pierwotny system CAD, postępując zgodnie z zasadami ustalonymi w EN 9300-003 "Podstawy i pojęcia", łącznie z zastosowaniem otwartego formatu danych.
1.2 W zakresie
Zakres niniejszej części EN 9300 obejmuje, co następuje:
– specyfikacje biznesowe dotyczące długoterminowej archiwizacji i odzyskiwania ustalonej geometrii CAD 3D (patrz Rozdział 5);
– podstawowe informacje o ustalonej geometrii CAD 3D (bryły, krzywe, powierzchnie i punkty) do zabezpieczenia (patrz Rozdział 6);
– struktury danych uszczegóławiające główne podstawy i pojęcia ustalonej geometrii CAD 3D (patrz Rozdział 7);
– zasady weryfikacji w celu sprawdzenia ustalonej geometrii CAD 3D pod kątem spójności i jakości danych (patrz Rozdział 8);
– zasady walidacji do przechowywania razem z ustaloną geometrią CAD 3D w archiwum w celu sprawdzenia podstawowych charakterystyk po odzyskaniu (patrz Rozdział 9).
UWAGA Obejmuje to zewnętrzny kształt geometryczny wynikający z dyscyplin CAD obiektów 3D (np. elementy konstrukcyjne 3D, przewody rurowe 3D, wiązki elektryczne 3D, kompozyty 3D, itp.).
1.3 Poza zakresem
Poza zakresem niniejszej części EN 9300 znajdują się następujące:
– formalna definicja zasad walidacji i weryfikacji w celu sprawdzenia ustalonej geometrii 3D pod kątem spójności i jakości danych używających składni pozwalającej na odczyt maszynowy;
– geometria implikacyjna lub parametryczna;
– geometryczne wymiary i tolerancja (GD&T), informacje o wyrobie i wytwarzaniu (PMI);
– konstrukcje zespołów;
– prezentacja ustalonej geometrii.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 9300-110:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 110: Mechaniczne CAD 3D ustalonych informacji geometrycznych
Data publikacji 14-09-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9300-110:2018 [IDT]
ICS 01.110, 49.020, 35.240.10, 35.240.30