PN-EN 9300-002:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 002: Wymagania

Zakres

Niniejszy dokument stanowi część serii EN 9300. Wymagania niniejszego dokumentu dotyczą długotrwałej archiwizacji cyfrowej dokumentacji wyrobu, mającej zastosowanie w międzynarodowym przemyśle lotniczym i kosmonautycznym. Dane powinny być dostępne w celu spełnienia wymagań regulacyjnych, prawnych, związanych z umowami i biznesowych. W pierwszej części niniejszy dokument podsumowuje główne wymagania biznesowe dotyczące długoterminowej archiwizacji cyfrowych danych wyrobu. Chociaż wymagania te same w sobie nie są normatywne, przy udostępnianiu danych przez dłuższy okres czasu, fundamentalną zasadą jest, żeby dostępne były również dane kontekstowe niezbędne do interpretacji danych. Niniejszy dokument wykorzystuje model odniesienia OAIS w celu zapewnienia porównywalności z innymi podejściami do utrzymywania dostępności danych. Jednakże OAIS jest standardowym modelem porównawczym a nie standardem do wdrożenia. W związku w tym, w niniejszym dokumencie zdefiniowano wymagania odnoszące się do procesów (i związanych z nimi technologii) przeznaczonych do udostępniania danych przez cały okres życia wyrobu, i czyni to w odniesieniu do modelu OAIS. Podczas działań związanych z mediami tradycyjnymi, różnice Na przykład, żółknięcie papieru z upływem czasu lub zarastanie nagrobka porostami nie powodują utraty zawartych informacji, podczas gdy utrata stronic dokumentu, lub erozja kamienia powodują ją, a archiwizacja skupia się na zabezpieczeniu nośnika. W przypadku cyfrowych danych wyrobu nośnik nie jest istotny, ale treść może być uszkodzona. Przedmiotem (zasadniczej) pozostałej części niniejszej normy jest identyfikacja informacji, która powinna pozostać nieuszkodzona, jeśli cyfrowe dane wyrobu mają być dostępne w przyszłości, oraz konsekwentnie wspiera procesy i procedury mające na celu zapewnienia tej dostępności. Niniejszy dokument odnosi się do archiwizacji cyfrowych danych wyrobu niezbędnych do definiowania wyrobu, takich jak trójwymiarowe odzwierciedlenie tolerancji, właściwości materiału, danych związanych z wytwarzaniem itp., przywołane specyfikacje, struktura wyrobu i konfiguracja danych kontrolnych itp. Pozostałe części norm EN 9300 obejmują w sposób bardziej szczegółowy długoterminową archiwizację informacji na przykład dotyczących kompozytów, instalacji elektrycznych, analizy wyrobu i symulacji wyrobu. Niniejszy dokument odnosi się również do zarządzania rozwojem technologii wymaganych do zapewnienia dostępności i użyteczności danych przez wymagany okres archiwizacji. Celem niniejszego dokumentu nie jest uwzględnienie indywidualnych wymagań firmowych i narzucanie indywidualnych struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa. W niniejszym dokumencie nie określono budowy ani sposobu wdrożenia systemu archiwizacji. Praktyczne wdrożenia w różny sposób mogą dokonać podziału obowiązków lub pokrywania funkcjonalności. W niniejszym dokumencie przyjęto założenie, że wszystkie wymagania dotyczące zarządzania konfiguracją danych wyrobu obowiązują i z tego względu nie są szczegółowo opisane w niniejszym dokumencie. Jeśli organizacja wybierze wdrożenie wymagań innych niż wymagania opisane w tym dokumencie, te dodatkowe wymagania nie powinny być sprzeczne lub mieć negatywnego wpływu na wymagania zawarte w niniejszym dokumencie.
Cel:
Niniejszy dokument ustanawia wymagania prawne i inne biznesowe dla procesów przeznaczonych do ochrony danych cyfrowych. Dane, które należy zapamiętać i utrzymywać tak, żeby dane te były dostępne i użyteczne przez wymagany okres archiwizacji. Ponadto, w odniesieniu do niektórych wymagań biznesowych, dane muszą być zabezpieczone i dostępne w sposób uwierzytelniony.
Celem niniejszej normy jest umożliwienie różnych sposobów wdrożenia w oparciu o indywidualne środowisko biznesowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 9300-002:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 002: Wymagania
Data publikacji 13-09-2018
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9300-002:2018 [IDT]
ICS 01.110, 49.020, 35.240.10, 35.240.30