PN-EN 9278:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Ogólne zasady zarządzania wycofaniem z użycia chemikaliów, materiałów i procesów

Zakres

Wycofanie z użycia jest istotnym czynnikiem ryzyka dla organizacji i/lub programowej działalności, związanym z ciągłością produkcji, usług i konserwacji w warunkach eksploatacji sprzętu i systemów. Może się ono pojawić na każdym etapie cyklu życia wyrobu. Z tego względu istotnym jest, żeby organizacja określiła najlepszą strategię, którą należy wdrożyć w celu kontroli tego ryzyka, uświadamiając swoim klientom i dostawcom znaczenie tej strategii. Niniejsze zalecenie stanowi dokument, który ma służyć jako wytyczne dla organizacji i/lub danego programu, w celu wdrożenia skoordynowanego procesu zarządzania ryzykiem wycofania z użycia związanym z wyrobami chemicznymi i ich wpływem na wyroby, w szczególności na materiały, procesy i części mechaniczne.
Starzeniu mogą podlegać:
— wszystkie kategorie wyposażenia jak również jego części składowe;
— materiały i procesy wykorzystywane w produkcji, działania lub utrzymania wyrobu;
— wszystko, co może być kupione, wytworzone, naprawione, może to być wykonane wewnętrznie lub zewnętrznie;
— środki produkcji, badania i utrzymania.
Niniejszym dokumentem nie objęto starzenia się związanego z podzespołami elektronicznymi oraz oprogramowaniem (patrz EN 62402 w celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat).

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 9278:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Ogólne zasady zarządzania wycofaniem z użycia chemikaliów, materiałów i procesów
Data publikacji 08-11-2018
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9278:2018 [IDT]
ICS 49.020