PN-EN 9162:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Programy samokontroli operatorów lotniczych i kosmonautycznych

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
W niniejszym dokumencie określono podstawowe elementy i udostępniono standard do opracowywania programów samokontroli operatorów w przemyśle lotniczym, kosmicznym i obronnym dla producentów komercyjnych i wojskowych statków powietrznych i platform bojowych, pojazdów kosmicznych oraz producentów wszystkich związanych z nimi sprzętów, oprogramowania, elektroniki, silników i elementów kompozytowych. Wymagania określone w niniejszej normie stanowią uzupełnienie (nie alternatywę) do mających zastosowanie wymagań umownych i ustawowych i wykonawczych. W przypadku wystąpienia sprzeczności między wymaganiami niniejszego dokumentu i mającymi zastosowanie wymaganiami ustawowymi lub wykonawczymi, pierwszeństwo mają te ostatnie.
1.2 Zastosowanie
Programy samokontroli operatorów stosuje się w celu poprawy ogólnej wydajności i jakości produktów procesów uważanych za stabilne i zdolne do spełnienia wszystkich wymagań określonych przez organizację wdrażającą. Programy samokontroli operatorów nie są procesami niezależnymi, ale wzmacniają istniejący system zarządzania jakością. Mogą być stosowane w przypadku, gdy aktualnie prowadzone są działania inspekcyjne.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 9162:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Programy samokontroli operatorów lotniczych i kosmonautycznych
Data publikacji 10-09-2018
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9162:2018 [IDT]
ICS 49.020