PN-EN 9115:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością -- Dostarczane oprogramowanie (Uzupełnienie EN 9100)

Zakres

Wymagania EN 9100 mają zastosowanie z następującym wyjaśnieniem dotyczącym oprogramowania. Niniejsza Norma Europejska uzupełnia wymagania normy EN 9100 dotyczące dostarczanego oprogramowania i zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dla organizacji, które zajmują się projektowaniem, rozwojem i/lub produkcją dostarczanego oprogramowania i usług dla przemysłu lotniczego, kosmonautycznego i obronnego. Obejmują one, jeśli jest to wymagane, oprogramowanie pomocnicze, które jest stosowane podczas tworzenia i utrzymania dostarczanego oprogramowania i usług. Dostarczane oprogramowanie może być samodzielne, wbudowane, aplikacją mobilną lub przewidziane do załadowania na komputerze docelowym. Dostarczane oprogramowanie może być również częścią usług (np. środowiska chmury, rozwiązania hostingowe lub platformy). Tam, gdzie użycie Języka Opisu Sprzętu (HDL) lub języka wysokiego poziomu jest wykorzystywane jako źródło do projektowania sprzętu elektronicznego [np. Application Specific Integrated Circuit (ASIC), Programmable Logic Device (PLD)], organizacja i klient i/lub dostawca powinni uzgodnić zakres stosowania niniejszego uzupełnienia.
UWAGA Wytyczne pokładowego sprzętu elektronicznego, patrz RTCA/DO-254 lub EUROCAE ED-80. Wymagania operacyjne, patrz EN 9100, Rozdział 8.
Tam, gdzie oprogramowanie komercyjne przeznaczone do powszechnego stosowania (COTS) lub istniejące jest zintegrowane w dostarczanym produkcie, to organizacja i klient powinni uzgodnić zakres stosowania niniejszego uzupełnienia. Dla celów niniejszego dokumentu, termin “produkt” i “produkt oprogramowania” są traktowane jak synonimy. Dla celów niniejszego dokumentu, termin „usługi” może być traktowany jako produkt.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 9115:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością -- Dostarczane oprogramowanie (Uzupełnienie EN 9100)
Data publikacji 20-09-2018
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9115:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9115:2013-06 - wersja angielska
ICS 03.120.10, 49.020, 35.080, 03.100.70