PN-EN 894-4:2010 - wersja niemiecka

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych -- Część 4: Umiejscowienie i rozmieszczenie wyświetlaczy i elementów sterowniczych

Zakres

Zawarto wymagania ergonomiczne dotyczące umiejscowienia i rozmieszczenia wskaźników i elementów sterowniczych stosowane w celu uniknięcia zagrożeń związanych z ich użytkowaniem. Podano zasady umiejscawiania i rozmieszczania wyświetlaczy i elementów sterowniczych. Podano także wymagania w zakresie faz i kroków dotyczących umiejscawiania i rozmieszczania wyświetlaczy i elementów sterowniczych. W załączniku informacyjnym podano przegląd wymagań dotyczących różnych sposobów identyfikacji wraz z przykładami. Podano 8 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 894-4:2010 - wersja niemiecka
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych -- Część 4: Umiejscowienie i rozmieszczenie wyświetlaczy i elementów sterowniczych
Data publikacji 28-11-2010
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 894-4:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 13.110, 13.180