PN-EN 868-6:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 6: Papier do niskotemperaturowych procesów sterylizacji -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań i wartości dla papieru stosowanego do wytwarzania wstępnie uformowanych systemów bariery sterylnej i/lub systemów opakowaniowych, które są przeznaczone do utrzymania sterylności finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych do chwili użycia. Poza wymaganiami ogólnymi określonymi w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2, w niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i wartości, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszą Normą Europejską. Papier określony w niniejszej Normie Europejskiej przeznaczony jest do użytku w częściowym lub całkowitym wytwarzaniu torebek oraz opakowań formowanych i następnie wypełnianych oraz materiału zamykającego do tac. UWAGA 1 Papier określony w niniejszej części normy wieloczęściowej EN 868 jest odpowiedni do wytwarzania systemów bariery sterylnej do użytku w procesach sterylizacji tlenkiem etylenu, niskotemperaturową parą wodną i formaldehydem lub za pomocą promieniowania jonizującego oraz do produkcji papieru powlekanego zgodnie z EN 868-7. UWAGA 2 Papier określony w EN 868-3 może być także użyty do tych procesów sterylizacji. Materiały określone w niniejszej części EN 868 są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 868-6:2017-03 - wersja polska
Tytuł Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 6: Papier do niskotemperaturowych procesów sterylizacji -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 27-08-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN 868-6:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 868-6:2009 - wersja angielska
ICS 11.080.30