PN-EN 868-5:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody badań i dane dotyczące torebek z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawów, wytwarzanych z porowatych materiałów zgodnych z EN 868 część 2, 3, 6, 7 oraz 10 i folii z tworzywa sztucznego zgodnej z Rozdziałem 4. Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy stosuje się do systemów bariery sterylnej i/lub systemów opakowaniowych przeznaczonych do utrzymania sterylności finalnie wysterylizowanych wyrobów medycznych do momentu ich użycia. W niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i dane, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszym dokumentem, inne niż wymagania ogólne określone w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2.
W niniejszej części 868 określono materiały, które są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 868-5:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 29-01-2019
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN 868-5:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 868-5:2009 - wersja angielska
ICS 11.080.30