PN-EN 868-4:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 4: Torebki papierowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań i wartości dla torebek papierowych wytworzonych z papieru określonego w EN 868-3, stosowanych jako systemy bariery sterylnej i/lub systemy opakowaniowe, które mają na celu utrzymanie sterylności finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych do chwili użycia. Poza wymaganiami ogólnymi określonymi w EN ISO 11607-1 i EN ISO 11607-2, w niniejszej części EN 868 określono materiały, metody badań i wartości, które są specyficzne dla produktów objętych niniejszą Normą Europejską. Materiały określone w niniejszej części EN 868 są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 868-4:2017-03 - wersja polska
Tytuł Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 4: Torebki papierowe -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 27-08-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN 868-4:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 868-4:2009 - wersja angielska
ICS 11.080.30